Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3896117

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Repozytorium zmian:
13/501wybierz podstronę:  « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » z 501 
2017-04-07 11:46:49 Grzegorz Grzelak
Edycja artykułu
2017-04-07 11:45:41 Grzegorz Grzelak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-07 11:41:02 Grzegorz Grzelak
Dodanie artykułu
2017-04-06 14:04:55 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-04-06 14:01:04 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-03-30 15:49:39 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-03-30 15:47:39 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-03-30 15:45:46 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-03-30 15:25:33 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-03-30 15:21:31 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-03-30 15:09:13 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
2017-03-30 14:13:19 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-03-30 14:11:09 Marosz Andrzejczak
Dodanie artykułu
2017-03-29 11:56:19 Marosz Andrzejczak
Edycja akapitu artykułu
2017-03-29 11:54:57 Marosz Andrzejczak
Dodanie akapitu artykułu
13/501wybierz podstronę:  « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » z 501