Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852284

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 68/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2012 r.

* Ogłoszenie nr 68/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2012 r.

 


* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 


2012-06-28 - Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik do wyjaśnień z dnia 2012-06-28

A. BRANZA SANITARNA - wewnętrzna intalacja wod-kan, cwu, centralne ogrzewanie, wentylacja, kotłownia oraz instalacja solarna

* Opis techniczny

* rysunek nr 1 - rzut parter - wewnętrzna instalacja wod-kan

* rysunek nr 2 - rzut piętro - instalacja wod-kan

* rysunek nr 3 - rzut parter - instalacja co

* rysunek nr 4 - rzut piętro - instalacja co

* rysunek nr 5 - rzut kotłowni

* rysunek nr 6 - rzut parteru

* rysunek nr 7 - rzut dachu - instalacja solarna

* rysunek nr 8 - przekrój A-A

B. BRANZA SANITARNA - zewnętrzna kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz sieć wodociągowa

* Opis techniczny

* separator

* osadnik

* odwodnienia liniowe

* wpusty uliczne

* rysunek nr 1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa

* rysunek nr 2 - profile kanalizacji sanitarnej

* rysunek nr 3 - profile kanalizacji deszczowej

* rysunek nr 4 - profile kanalizacji deszczowej

* rysunek nr 5 - profile wodociągowe

* rysunek nr 6 - ujęcie wody do celów ppoż.

C. BRANZA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

* Opis techniczny

* rysunek E-1 - rzut parter

* rysunek E-2 - rzut piętro


2012-06-27 - Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

* Przedmiar robót oryginalny   UWAGA!  Przedmiar pomocniczy, do wyceny korzystać z kosztorysów ślepych !

 


* Specyfikacja techniczna

Kosztorysy ślepe:

* Hala Zbiczno

* Opis - Hala Zbiczno

* Budowlany

* Centralne ogrzewanie

* Instalacje sanitarne

* Kotłownia

* Instalacja wod.-kan. wewnętrzna

* Instalacja elektryczna

 

Przedmiary:

* Przedmiar - budowlany

* Przedmiar - CO

* Przedmiar - instalacje sanitarne

* Przedmiar - kotłownia

* Przedmiar - wentylacja

* Przedmiar - wod.-kan.

* Przedmiar - elektryka
 

Opis techniczny:

* Opis techniczny

* Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego branży architektura

* Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego instalacja elektryczna

* Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego branży kontrukcja

* Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

* Plan zagospodarowania - mapa

* Rysunek - Rzut parteru (branża architektura)

* Rysunek - Rzut piętra (branża architektura)

* Rysunek - Rzut parteru (branża elektryczna)

* Rysunek - Rzut piętra (branża elektryczna)

* Rysunek - Rzut fundamentów

 

Architektura:

* Rysunek - Rzut parteru (rys A-01)

* Rysunek - Rzut I piętra (rys A-02)

* Rysunek -Rzut dachu (rys A-03)

* Rysunek - Rzut parteru - zaplecze socjalno-techniczne (rys A-04)

* Rysunek - Rzut parteru - zaplecze socjalno-techniczne (rys A-05)

* Rysunek - Rzut I piętra - widownia (rys A-06)

* Rysunek - Rzut I piętra - widownia (rys A-07)

* Rysunek -Przekrój A-A (rys A-08)

* Rysunek - Przekrój B-B (rys A-09)

* Rysunek - Przekrój 1-1 (rys A-10)

* Rysunek - Elewacja 2-3 Elewacja 1-4 (rys A-11)

* Rysunek - Elewacja 4-3 Elewacja 2-1 (rys A-12)

* Rysunek - Zestawienie ślusarki i stolarki, przeszkleń, okien (rys. A-13)

* Rysunek - Zestawienie ślusarki i stolarki, drzwi, kraty (rys A-14)

* Projekt architektoniczno-budowlany

* Projekt architektoniczno-budowlany - architektura

* Projekt architektoniczno-budowlany - ochrona ppoż

 

* Projekt architektoniczno-budowlany - branża: centralne ogrzewanie

* Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru (rys. CO-01)

* Instalacja centralnego ogrzewania - rzut I piętra (rys. CO-02)

* Instalacja centralnego ogrzewania - schemat (rys. CO-03)

 

* Projekt architektoniczno-budowlany - branża: elektryczna

* Rysunek - Schemat ideowy (rys. E-01/1)

* Rysunek - Schemat ideowy (rys. E-01/2)

* Rysunek - Rzut partetu (rys. E-02)

* Rysunek - Rzut I piętra (rys. E-03)

* Rysunek - Rzut dachu (rys. E-04)

 

* Projekt architektoniczno-budowlany - branża: konstrukcja

* Zestawienie materiałów

* Rysunek K-01

* Rysunek K-02

* Rysunek K-03

* Rysunek K-04

* Rysunek K-05

* Rysunek K-06

* Rysunek K-07

* Rysunek K-08

* Rysunek K-09

* Rysunek K-10

* Rysunek K-11

* Rysunek K-12

* Rysunek K-13

* Rysunek K-14

* Rysunek K-15

 

* Projekt architektoniczno-budowlany - branża: wentylacja

* Zestawienia

* Rysunek W-01

* Rysunek W-02

* Rysunek W-03

* Rysunek W-04

* Rysunek W-05

 

* Projekt architektoniczno-budowlany - branża: sanitarna - instalacja wod.-kan

* Rysunek WK-01

* Rysunek WK-02

* Rysunek WK-03

 

Projekty instalacyjne:

* Projekt budowlany kotłowni

 

* Rysunek - profile wodociągowe

* Rysunek - profile kanalizacji deszczowej

* Rysunek - profile kanalizacji deszczowej

* Rysunek - profile kanalizacji sanitarnej

* Rysunek - mapa sytuacyjno-wysokościowa

* Rysunek - Rzut dachu - instalacja solarna

* Rysunek - Rzut parteru - wentylacja

* Rysunek - Rzut kotłowni

* Rysunek - Rzut piętra - instalacja co

* Rysunek - Rzut parteru - instalacja co

* Rysunek - Rzut piętra - instalacja wod.-kan.

* Rysunek - Rzut parteru - instalacja wod.-kan.

 

* Projekt budowlany wykonawczy

* Projekt budowlany wykonawczy - aneks

utworzono: 2012-06-15 18:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-07-25 14:49 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-06-15 18:30
informację wytworzył 2012-06-15 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 3700
repozytorium zmian
drukuj  zapisz