Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855423

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie XIV/2012 Sesji Rady Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno zaprasza na XIV/2012 Sesję Rady Gminy Zbiczno, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r.  o godz. 11.00 w sali posiedzeń urzędu gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy
- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami oraz z wykonania uchwał - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok i ocena wykonania budżetu po zapoznaniu się Radnych z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zbiczno;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) informacją o stanie mienia Gminy

UWAGA: dostępne na stronie BIP (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl) zakładka "Zarządzenia Wójta"  - "kadencja 2010-2014" - "2012"
(Zarządzenie nr 71/2012 wraz z załącznikiem do zarządzenia)

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

5. Dyskusja na temat wykonania budżetu w 2011 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2011 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium - głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025.

10. Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie.

11. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

12. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

 

utworzono: 2012-06-12 13:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-06-12 13:27 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-06-12 13:15
informację wytworzył 0000-00-00 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1807
repozytorium zmian
drukuj  zapisz