Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419777

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 52/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Ogłoszenie nr 52/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 * Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 7 maja 2012 r. (GKB.271.13.1.2012)

  *   KOREKTA Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 9 maja 2012 r. (GKB.271.13.1.2012)  

 


DO POBRANIA:

* Kosztorys ofertowy - przedmiar (elektryczne)

* Strona tytułowa kosztorysu ofertowy - przedmiar (sanitarne)

* Kosztorys ofertowy - przedmiar (sanitarne)

        - skorygowana Tabela wartości elementów scalonych

* Projekt techniczny - branża elektryczna


Projekt (sanitarne):

* Mapa orientacyjna terenu inwestycji

* Opis techniczny

Wyciągi z opisu technicznego:

     * opis str. 20

     * opis str. 21

     * opis str. 22

     * opis str. 23


* Zasilanie wentylatora istniejącej studni rozprężnej

 

Rysunki:

* Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - arkusz 3

* Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - arkusz 4

* Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - arkusz 5

* Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - arkusz 6

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.13)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.14)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.15)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.16)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.17)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.18)

* Profil kanalizacji sanitarnej (rys.19)

* Profil kanalizacji tłocznej

* Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu - Tłoczni P.Z. I 

* Projekt zagospodarowania i urządzenia terenu - Tłoczni P.Z. II 

* Sucha przepompowania ścieków P.Z. I

* Sucha przepompowania ścieków P.Z. II

* Projekt studni napowietrzająco - odpowietrzającej dla S.o. 1,2,3

* Projekt studni napowietrzająco - odpowietrzającej dla S.o. 4

* Projekt studni spustowej

* Projekt studni rozprężnej

utworzono: 2012-04-26 14:07 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-05-25 14:32 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-04-26 14:06
informację wytworzył 2012-04-26 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2467
repozytorium zmian
drukuj  zapisz