Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852333

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wykaz dróg gminnych

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

 

L.p.
Nr drogi
Nazwa odcinka drogi Długość w metrach Rodzaj nawierzchni

DROGI GMINNE
 
1 080201C Ciche - Budy - Ładnówko 3400 gruntowa
2 080202C Zarośle - Zbiczno 7100 gruntowa
3 080203C Ciche wieś do drogi zakładowej 550 283 - asfalt, 267 - gruntowa
4 080204C Sumówko - Tomki do drogi 080206C 1820 gruntowa
5 080205C Tomki - Tomki 1250 gruntowa
6 080206C Sumówko - Godziszka - Tomki 4400 640-powierzchniowe utwardzenie, 3760-tłuczeń
7 080207C Sosno - Godziszka - gr. Gminny - Konojady 2760 tłuczeń
8 080208C Sumowo - Sumówko - Tomki - Tomki-gr. gminny - Konojady 5930 asfalt
9 080209C Sumowo - gr. Gminny - Wichulec 1000 gruntowa
10 080210C Zbiczno do jeziora Łąki 900 gruntowa
11 080211C Zbiczno II do zabudowań 800 gruntowa
12 080212C Zbiczno - Foluszek 1050 tłuczeń
13 080213C Zbiczno - Zbiczno 1780 gruntowa
14 080214C Zbiczno - Żmijewko 3800 gruntowa
15 080215C Zbiczno do drogi nr 080214C do 080216C 1100 gruntowa
16 080216C Zbiczno do drogi 1805C do drogi 080214C 1440 gruntowa
17 080217C Gaj-Grzmięca - Strzemiuszczek 1800 gruntowa
18 080218C Gaj-Grzmięca do zabudowań 200 gruntowa
19 080219C Czystebłota - L.Tęgowiec - do drogi 1825C - Pokrzydowo 4900 gruntowa
20 080220C Zastawie - Równica - jez. Retno 2950 gruntowa
21 080221C Staw - Zastawie - Lipowiec do linii kolejowej 2400 tłuczeń
22 080222C Pokrzydowo -Stawek do drogi 080221C 5500 3400-asfalt, 2100-gruntowa
23 080223C Stawek - Szramowo 1920 gruntowa
24 080224C Pokrzydowo - Mariany - gr. gminny 2150 tłuczeń + gruntowa
25 080225C Ławy Drwęczne - Szramowo 4900 gruntowa
26 080226C Ciche - Koń do dr LP 1420 1200-asfalt, 220-grunt
27 080227C Żmijewo - Brzezinki 1750 1300-asfalt, 450-gruntowa
28 080228C Pokrzydowo - Szramowo 2100 162-asfalt, 1938-betonowa
29 080229C Brzezinki - Grzmięca 1800 gruntowa
30 080230C Najmowo - Zbiczno 2050 gruntowa
31 080231C Najmowo - Kruszyny 750 gruntowa
32 080232C Bachotek - Jajkowo 2430 asfalt + gruntowa
33 080233C Pokrzydowo - Pokrzydowo Plebanka 1040 asfalt
34 080234C Sumowo centrum do drogi nr 080208C 609 gruntowa
35 080235C Ciche I 920 gruntowa
36 080236C Ciche II 730 gruntowa
37 080237C Ciche III 640 gruntowa
38 080238C Ciche - Ładnówko 1557 gruntowa
39 080239C Karaś - Koń 1317 gruntowa
40 080241C Pokrzydowo I 1077 gruntowa
41 080242C Pokrzydowo - Osiedle Bachotek I 529 kostka betonowa
42 080243C Pokrzydowo II 440 asfalt
43 080244C Pokrzydowo III 1132 51-asfalt, 1081-gruntowa
44 080245C Pokrzydowo - Osiedle Plebanka 400 asfalt
45 080246C Grzmięca - OW "Na Wzgórzu" 454 asfalt
46 080247C Sumówko I 906 tłuczeń
47 080248C Tomki - Konojady 1168 gruntowa
48 080249C Godziszka - Konojady 2194 gruntowa
49 080250C Szramowo I 1633 gruntowa
50 080251C Zbiczno I 456 350-powierzchniowe utwardzenie, 106-tłuczeń
51 080252C Zbiczno V 100 gruntowa
52 080253C Zbiczno III 200 gruntowa
53 080254C Zbiczno IV 183 gruntowa
54 080255C Zbiczno - Wysokie Brodno 2527 gruntowa
55 080256C Żmijewko - Brzezinki 909 gruntowa
56 080257C Żmijewko - Anielewo 1375 gruntowa
57 080258C Żmijewko I 824 gruntowa
58 080259C Żmijewko II 1337 gruntowa
59 080260C Żmijewko, Zbiczno do drogi pow. nr 1805 375 gruntowa
Razem drogi gminne 103132

 

utworzono: 2012-04-24 11:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-02-17 14:12 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-04-24 11:32
informację wytworzył 0000-00-00 Jacek Stolarczyk
ilość odsłon podstrony: 3869
repozytorium zmian
drukuj  zapisz