Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4250941

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 49/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 marca 2012 r.

OGŁOSZENIE nr 49/2012

WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 26 marca 2012 r.

 

W związku z trudną sytuacją w rolnictwie spowodowaną niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, które przyczyniły się do znaczących strat w uprawach roślin ozimych, proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Zbicznie (Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10) strat w uprawach w celu ewentualnego powołania komisji ds. szacowania strat.

Jednocześnie rolnicy, których areały będą wymagały przesiewów, proszeni są o składanie stosownych oświadczeń do sołtysa o gatunku i powierzchni zaorywanej uprawy, w przypadku gdy likwidacja plantacji nastąpi przed powołaniem gminnej komisji.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2012-03-27 08:55 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-03-27 08:59 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-03-27 08:54
informację wytworzył 2012-03-26 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1710
repozytorium zmian
drukuj  zapisz