Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4160319

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zapisy do przedszkola w Zbicznie na rok szkolny 2012/2013

Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2012/2013

   W roku szkolnym 2012/2013 rodzice dzieci sześcioletnich (ur. w 2006 roku) mogą zdecydować, czy dzieci rozpoczną realizację obowiązku szkolnego w klasie I, czy też będą kontynuowały edukację przedszkolną. Każdy sześciolatek (ur. w 2006r.) zamieszkały w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie będzie miał zapewnione miejsce w szkole bądź w przedszkolu.

    Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do I klas będą prowadzone w Przedszkolu w Zbicznie w godz. 7.30 – 8.00 i 12.30 – 13.00 w okresie od dn. 12.03.2012r. – 13.04.2012r. 


Informacje ogólne

1. Kontynuacja edukacji przedszkolnej

  • Rodzice dzieci urodzonych w 2006 roku, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych muszą złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu (do dn. 13.04.2012r.), na druku pobranym z przedszkola lub ze strony internetowej szkoły (www.zszbiczno.home.pl).

2. Zapisy do przedszkola i I kl. szkoły podstawowej (rocznik 2006)

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I biorą udział dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Zbicznie.
  • Rodzice mogą zdecydować, czy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w klasie I, czy też obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.Formularz zgłoszenia dziecka:
    • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
    • podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w  formularzu ze stanem faktycznym,
  • Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do formularza załączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Zapisy do przedszkola dzieci 5-letnich

·         Na rodzicach/prawnych opiekunach spoczywa obowiązek zapisania każdego dziecka pięcioletniego do przedszkola (rocznik 2007). 

   Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do I klasy lub do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły. Odwołanie od decyzji dyrektora składa się do Wójta Gminy Zbiczno, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

   Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie spoza obwodu Zespołu Szkół w Zbicznie będą przyjmowane w rekrutacji uzupełniającej,  w miarę wolnych miejsc.

Termin ogłoszenia naboru – 20.04.2012r.

 


Druki do pobrania:

* Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

* Podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola

* Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

utworzono: 2012-03-19 08:22 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-03-19 09:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-03-19 08:21
ilość odsłon podstrony: 1633
repozytorium zmian
drukuj  zapisz