Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852519

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2012

Uchwała nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Dochody na 2012 rok

- zał. nr 2 - Wydatki na 2012 rok

- zał. nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2012 roku

- zał. nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

- zał. nr 5 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

- zał. nr 6 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

- zał. nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

- zał. nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- zał. nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

- zał. nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

- zał. nr 11 - Plan finansowy zakładu budżetowego

 

ZMIANY:

 

* Zarządzenie nr 61/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2012 roku zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 31 stycznia 2012 r.
Data wejścia w życie: 31 stycznia 2012 r.

* Zarządzenie nr 63/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok

Status: obowiązujące
Data aktu: 09 lutego 2012 r.
Data wejścia w życie: 09 lutego 2012 r.

* Uchwała Nr XII/81/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujące
Data aktu: 14 marca 2012 r.
Data wejścia w życie: 14 marca 2012 r.

* Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujące
Data aktu: 4 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2012 r.

* Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 25 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 25 kwietnia 2012 r.

* Zarządzenie nr 79/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 26 kwietnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 26 kwietnia 2012 r.

* Zarządzenie nr 83/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 maja 2012 r. zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 18 maja 2012 r.
Data wejścia w życie: 18 maja 2012 r.

* Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu:
20 czerwca 2012 r.
Data wejścia w życie: 20 czerwca 2012 r.

* Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 29 czerwca 2012 r.
Data wejścia w życie: 29 czerwca 2012 r.

* Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 9 lipca 2012 r.
Data wejścia w życie: 9 lipca 2012 r.

* Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 2 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 2 sierpnia 2012 r.

* Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 20 sierpnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 20 sierpnia 2012 r.

* Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 września 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.

Status: obowiązujący
Data aktu: 11 września 2012 r.
Data wejścia w życie: 11 września 2012 r.

* Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 26 września 2012 r.
Data wejścia w życie: 26 września 2012 r.

* Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 04 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 04 października 2012 r.
Data wejścia w życie: 04 października 2012 r.

* Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 17 października 2012 r.
Data wejścia w życie: 17 października 2012 r.

* Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 23 października 2012 r.
Data wejścia w życie: 23 października 2012 r.

* Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 6 listopada 2012 r.
Data wejścia w życie: 6 listopada 2012 r.

* Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 21 listopada 2012 r.
Data wejścia w życie: 21 listopada 2012 r.

* Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 28 listopada 2012 r.
Data wejścia w życie: 28 listopada 2012 r.

* Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 5 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 5 grudnia 2012 r.

* Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 28 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 28 grudnia 2012 r.

* Zarządzenie Nr 124a/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok. 

Status: obowiązujący
Data aktu: 31 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie: 31 grudnia 2012 r.

utworzono: 2012-03-02 16:03 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2016-08-17 10:01 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-03-02 16:03
ilość odsłon podstrony: 2241
repozytorium zmian
drukuj  zapisz