Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420877

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Zbicznie

Regulamin organizacyjny:

Zarządzenie Nr 115a/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie.

Załącznik do Zarządzenia Nr 115a/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2016 r. - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zbiczno.

Dokumenty archiwalne:

Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 października 2016 roku w  sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w  Zbicznie

Zarządzenie Nr 225/2014 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Zarządzenie Nr 162/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie

utworzono: 2012-02-02 14:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-05-31 13:01 przez: Grzegorz Grzelak 
aktywne od dnia: 2012-02-02 14:53
ilość odsłon podstrony: 3250
repozytorium zmian
drukuj  zapisz