Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241442

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2012

* Zarządzenie nr 124a/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 124/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 123/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 121/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 120/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Regulaminu Komisji Socjalnej
* Zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013 - 2025
  Objaśnienia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013 - 2025
  Projekt Uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013 - 2025
* Zarządzenie nr 117/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok
  Objaśnienia i uzadnienie do projektu budżetu gminy Zbiczno na 2013 rok
  Projekt Uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok
* Zarządzenie nr 116/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 115/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 114/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 paźdzernika 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 113/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 października 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 112/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2013 rok.
* Zarządzenie nr 111/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zasad opracowania planu obrony cywilnej Gminy Zbiczno
* Zarządzenie nr 110/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 września 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 109/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 września 2012 r. w sprawie: powołania przedstawiciela pracowników oraz składu komisji socjalnej.
* Zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 września 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół w przypadku jego nieobecności.
* Zarządzenie nr 106/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania arkusza organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zbiczno w roku szkolnym 2012/2013.
* Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 104/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie nr 103/2012 Wója Gminy Zbiczno z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z  dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 101/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie
* Zarządzenie nr 99/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 97/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
* Zarządzenie nr 96/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 91/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany regulaminu korzystania z obiektów będących w zarządzeniu dyrektorów Zespołów Szkół i ustalenia stawek za najem i dzierzawę pomieszczeń i obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
* Zarządzene nr 89/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie
* Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
* Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie nr 84/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie.
* Zarządzenie nr 83/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 r.
* Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 005 stanowiącego własność Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
* Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjno-likwidacyjnej do przeglądu samochodu pożarniczego będącego na wyposażeniu OSP Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 16/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
* Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad opracowania arkusza organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zbiczno na rok szkolny 2012/2013.
* Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli finansowej w ZUK Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
  Załącznik do Zarządzenia nr 71/2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
* Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie: gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk, których zajmowanie łączy się dostępem do informacji niejawnych.
* Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2012 roku i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
* Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Komkursowej opiniującej wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2012.
* Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, kadrowych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie organizacyjno-oświatowym w Urzędzie Gminy Zbiczno.
* Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
* Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  Załącznik nr 1 do zarządzenia
  Załącznik nr 2 do zarządzenia
  Załącznik nr 3 do zarządzenia
  Załącznik nr 4 do zarządzenia
  Załącznik nr 5 do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Zbicznie.
  Załączniki do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicza w Urzędzie Gminy Zbiczno.
  Załącznik do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zbicznie.
  Załącznik do zarządzenia: Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Zbiczno.
  Załącznik do zarządzenia - Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Zbiczno

 

utworzono: 2012-01-24 15:52 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-09-26 12:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-24 15:52
ilość odsłon podstrony: 3642
repozytorium zmian
drukuj  zapisz