Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241461

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie XI sesji Rady Gminy Zbiczno


Zbiczno, dn. 18.01.2012 r.

Or.0065.12.2012

 

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na XI/2012 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2012 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zbicznie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy
- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2012 rok.

- wystąpienie Wójta w sprawie projektu budżetu,
- odczytanie przez Wójta projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi autopoprawkami,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych w 2012 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.

9. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

10. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

11. Zakończenie sesji.

utworzono: 2012-01-24 08:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-24 09:01 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-24 08:53
ilość odsłon podstrony: 1656
repozytorium zmian
drukuj  zapisz