Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862196

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie nr 34/2012
Wójta Gminy Zbiczno
 z  dnia 17 stycznia 2012 r.
o  naborze wniosków na utylizację azbestuPozbądź się azbestu !!!

    Wójt Gminy Zbiczno informuje mieszkańców, że istnieje możliwość ubiegania się  o dotację  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Z dofinansowania mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe. Jednym z warunków uzyskania dotacji jest to, iż realizacja przedsięwzięcia musi zostać zakończona w 2012r. Dopłata będzie wynosiła do 1000 zł do każdego 1Mg  unieszkodliwionych lub zabezpieczonych  odpadów zawierających azbest. 
Prosimy wszystkie zainteresowane osoby (właścicieli nieruchomości), które planują dokonać wymiany pokrycia dachowego z azbestu w 2012r. na inne, lub posiadają zdemontowane pokrycie, o złożenie wniosku u udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pok. nr 10. oraz na stronie internetowej  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.
Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji powinny złożyć w terminie od 17 stycznia 2012r. do 17 lutego 2012r., do Urzędu Gminy w Zbicznie wniosek o udzielenie dotacji wraz  z oświadczeniem.
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa pok. nr 10, tel. 56 49 393 23.
Z uwagi na krótki termin składania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu prosimy o pilne składanie wniosków.

UWAGA!
DOTACJA NIE OBEJMUJE KOSZTÓW NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO!Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 


Do pobrania:

* Wniosek o dofinansowanie (doc)

* Oświadczenie (pdf)

utworzono: 2012-01-17 15:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-17 15:39 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-17 15:30
informację wytworzył 2012-01-17 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 2647
repozytorium zmian
drukuj  zapisz