Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4160214

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Otwarty konkurs ofert nr 2/2012

OTWARTY KONKURS OFERT Nr 2/2012

WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem  nr  58./2012
z dnia 12 stycznia 2012 roku

ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 2/2012


na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2012 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień  pod nazwą:


 
AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII  I UZALEŻNIEŃ

1.TRANSFER DOBRYCH WZORCÓW, PRAKTYK I ROZWIĄZAŃ AKTYWIZUJACYCH ŚRODOWISKA WIEJSKIE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ - PRZEZ ORGANIZACJE POZARZADOWE I INNE PODMIOTY,

2. SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE W WYKONANIU DZIECI I MŁODZIEŻY.

 
UWAGA: 
konkurs nie obejmuje imprez o charakterze komercyjnym.

Termin składania ofert upływa z dniem  13  lutego 2012 r.

INFORMACJI  UDZIELA:
Pan Marosz Andrzejczak  tel.  56  49 393 17 wew. 35
 


Do pobrania:

•    Regulamin konkursu Nr 2/2012 (pdf)

•    OFERTA (doc)

•    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (pdf)

•    KOREKTA (doc)

•    WZÓR UMOWY (doc)

•    OŚWIADCZENIE KRS (doc)

•    SPRAWOZDANIE (doc)

•    HERB GMINY (jpg)

•    WZÓR PRAWIDŁOWO OPISANEJ FAKTURY (pdf)
 

utworzono: 2012-01-17 14:34 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-18 08:03 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-17 14:33
ilość odsłon podstrony: 1590
repozytorium zmian
drukuj  zapisz