Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4435878

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Otwarty konkurs ofert nr 1/2012

WÓJT GMINY ZBICZNO
Zarządzeniem  nr  58/2012
z dnia 17 stycznia 2012 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert Nr 1/2012

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury pod nazwą:UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, POZNAWANIE HISTORII NASZEJ OJCZYZNY, OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaje  zadań objęte konkursem:
1.  WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I KULTURALNE
organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw artystycznych, historycznych, widowisk o zasięgu   regionalnym  
 
2.  DZIEDZICTWO KULTUROWE  
przedsięwzięcia i inicjatywy  służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego regionu, sztuki ludowej  i folkloru 
 
 3.  PROMOCJA KULTURY GMINY  
udział  twórców i zespołów artystycznych z  regionu w prestiżowych wydarzeniach  kulturalnych w kraju i województwie

4.   DZIEDZICTWO HISTORYCZNE
przedsięwzięcia służące poznawaniu historii naszej ojczyzny i regionu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 
UWAGA: 
konkurs nie obejmuje imprez o charakterze  komercyjnym.

Termin składania ofert upływa z dniem  13  lutego  2012 r.

INFORMACJI  UDZIELA:
Pan Marosz Andrzejczak   tel.  56  49 393 17 wew. 35


Do pobrania:

•    Regulamin konkursu Nr 1/2012 (pdf)

•    OFERTA (doc)

•    INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY (pdf)

•    KOREKTA (doc)

•    WZÓR UMOWY (doc)

•    OŚWIADCZENIE KRS (doc)

•    SPRAWOZDANIE (doc)

•    HERB GMINY (jpg)

•    WZÓR PRAWIDŁOWO OPISANEJ FAKTURY (pdf)
 

utworzono: 2012-01-17 14:12 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-18 08:01 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-17 14:12
ilość odsłon podstrony: 1795
repozytorium zmian
drukuj  zapisz