Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035953

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Podatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Aktualne stawki podatku od środków transportowych określa

* Uchwała Nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie:
podatku od środków transportowych.


Postawa prawna
* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r.,  poz. 716 z późn. zmianami)
* Uchwała  Nr XXIX/147/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.                                
Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1, DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:
1.    Umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT (potwierdzone pieczątką Starostwa Powiatowego w Brodnicy o przyjęciu do ewidencji)
2.    Dowód rejestracyjny – do okazania

Terminy płatności podatku:

I   rata – do 15 lutego każdego roku
II  rata – do 15 września każdego roku

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno
Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.00; we wtorki od godz. 7.15 do godz. 16.00 lub pocztą na adres urzędu.
 


Druki do pobrania

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1a - Załącznik do deklaracji DT-1
utworzono: 2012-01-03 09:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-01-31 14:52 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-03 09:03
ilość odsłon podstrony: 2218
repozytorium zmian
drukuj  zapisz