Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036779

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Podatek od nieruchomości

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Aktualne stawki podatku od nieruchomości określa:

* Uchwała Nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Postawa prawna

* Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zmianami);
* Uchwała  Nr XXIX/146/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne:

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian w zakresie podatku od nieruchomości należy dostarczyć wraz z wypełnioną informacją IN-1:
1.    Akt notarialny lub
2.    Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości

Osoby prawne:    
                        
 W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian w zakresie podatku od nieruchomości należy złożyć deklarację lub korektę deklaracji (DN-1) .

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Terminy płatności podatku:

1.    Osoby fizyczne
I   rata – do 15 marca każdego roku
II  rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

2.    Osoby prawne
Podatek płatny jest:
I rata – do 31 stycznia każdego roku
II-XII rata – do 15 każdego miesiąca roku


Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.


Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno
Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.00; we wtorki od godz. 7.15 do godz. 16.15 lub pocztą na adres urzędu.
 


Druki do pobrania

IN-1 – osoby fizyczne IN-1 – osoby fizyczne
DN-1 – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej DN-1 – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej


utworzono: 2012-01-03 08:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-01-31 15:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-03 08:29
ilość odsłon podstrony: 4164
repozytorium zmian
drukuj  zapisz