Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4240552

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2011 r.


                                                                                                                                      

 

Ogłoszenie nr  30/2011
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 29.12.2011r.
o  zakończeniu realizacji zadania pn.

          Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko - Godziszka       Gmina Zbiczno zrealizowała inwestycję pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko- Godziszka (dz. nr 219, 357/2).
Zakres wykonanego zadania obejmuje odcinek 0,700 km w technologii nawierzchni tłuczniowej.
Inwestycja została zrealizowana dzięki współfinansowaniu przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 35. 000,00 zł.
      

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 

utworzono: 2011-12-30 13:16 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-30 13:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-30 13:15
informację wytworzył 2011-12-29 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1498
repozytorium zmian
drukuj  zapisz