Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252039

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie pisma otrzymanego z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego założonego przez Urzęd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informujemy, że prowadzona jest akcja informacyjna na temat konkursu dotyczącego poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas spotkań organizowanych dla przedsiębiorców specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego przedstawią warunki i konkursu oraz kryteria oceny projektów. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady korzystania ze wsparcia Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w tym Funduszu Powierniczego JEREMIE, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego programu doradczego: Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Spotkanie dla zainteresowanych przedsiębiorców z gminy Zbiczno odbędzie się 13 grudnia br. od godziny 10.00 do 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

utworzono: 2011-12-09 14:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-09 14:07 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-09 13:59
informację wytworzył 0000-00-00 Ewa Gniewek
ilość odsłon podstrony: 1627
repozytorium zmian
drukuj  zapisz