Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4240497

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie IX Sesji Rady Gminy Zbiczno

Pzewodniczący Rady Gminy Zbiczno zaprasza na IX Sesję Rady Gminy Zbiczno, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 r. o godz. 11.30  sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy
- przyjęcie proponowanego porządku obrad

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z prac między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011-2015

6. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

13. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

14.  Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

15. Zakończenie sesji.

utworzono: 2011-11-23 01:44 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-11-23 01:53 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-11-23 01:44
informację wytworzył 2011-11-16 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1640
repozytorium zmian
drukuj  zapisz