Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862287

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie VIII Sesji Rady Gminy w Zbicznie

Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno zaprasza na VIII/2011 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 26 października 2011 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.

4. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników urzędu i kierowników jednostek.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.

8. Rozpatrzenie wniosku CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Zbiczno, obejmującego działki nr 231/14,  231/13, 231/12, 231/11.

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbiczno.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zbiczno niezabudowanej działki oznaczonej nr 171/1 położonej we wsi Pokrzydowo.

12. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca powołania ławników na kadencję 2012-2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Zbiczno.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mieliwo".

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody "Okonek", "Stręszek", "Bachotek".

17. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

18. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

19. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

utworzono: 2011-10-20 08:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-10-20 08:17 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-10-20 08:05
informację wytworzył 2011-10-18 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1840
repozytorium zmian
drukuj  zapisz