Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4251902

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2011 r.

Obwieszczenie Nr 22/2011
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 27 września 2011 r.

 

O dnia 27 września 2011 roku rozpoczyna się inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zbiczno.
Do przeprowadzenia inwentaryzacji upoważnieni są pracownicy firmy WSG 84 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22/30, posiadający stosowne pisemne upoważnienia Wójta Gminy Zbiczno. Pracownicy WSG 84 dokonają inwentaryzacji płyt eternitowych znajdujących się na dachach budynków na terenie całej Gminy Zbiczno.
Osoby posiadające na terenie swoich nieruchomości wyroby zawierające azbest (np. zdjęte z dachu płyty eternitowe) proszone są o pisemne przekazanie informacji do urzędu gminy dotyczących ilości i miejsca ich składowania, w terminie do dnia 28 października 2011 r., celem uwzględnienia danych w inwentaryzacji.

Informuję, że wyroby zgłoszone do inwentaryzacji będzie można w latach następnych bezpłatnie przekazać do utylizacji.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-09-28 14:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-09-28 14:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-09-28 14:04
informację wytworzył 2011-09-27 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1367
repozytorium zmian
drukuj  zapisz