Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410468

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE NR 21/2011
WÓTJA GMINY ZBICZNO
z dnia 22 września 2011 r.

 

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.), Zarządzenia Nr 42/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwały Nr 1/2011 OKW Nr 1 w Zbicznie z dnia 22 września 2011 r., Uchwały Nr 1/2011 OKW Nr 2 w Pokrzydowie z dnia 22 września 2011 r., Uchwały Nr 1/2011 OKW Nr 3 w Sumowie z dnia 22 września 2011 r. i Uchwały Nr 1/2011 OKW Nr 4 w Cichem z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, podaję do publicznej wiadomości składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Zbicznie

Lp.
Imię (imiona) i Nazwisko Funkcja
1. Tomasz Wiśniewski Przewodniczący
2. Jan Grzyb Zastępca Przewodniczącego
3. Krystyna Tchorek Członek
4. Mariola Kalisz Członek
5. Joanna Ostrowska Członek
6. Grażyna Golubska Członek
7. Regina Treder Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Pokrzydowie

Lp.
Imię (imiona) i Nazwisko Funkcja
1. Sławomir Krzyżanowski Przewodniczący
2. Zyta Woźnicka Zastępca Przewodniczącego
3. Justyna Skowrońska Członek
4. Bożena Jonowska Członek
5. Edmund Sochacki Członek
6. Grażyna Urbańska Członek
7. Maria Nagórska Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Sumowie

Lp.
Imię (imiona) i Nazwisko Funkcja
1. Bożena Nagórska Przewodniczący
2. Anna Dzieżyk Zastępca Przewodniczącego
3. Wioletta Chojnowska Członek
4. Justyna Kowalewska Członek
5. Bogumiła Ziółkowska Członek
6. Katarzyna Dembek Członek
7. Jerzy Steckowski Członek

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Cichem

Lp.
Imię (imiona) i Nazwisko Funkcja
1. Waldemar Janusz Podhajski Przewodniczący
2. Lucyna Maria Cyglicka Zastępca Przewodniczącego
3. Jarosław Janczak Członek
4. Zofia Ostrowska Członek
5. Anna Zofia Lewczuk Członek
6. Katarzyna Elżbieta Kwiatkowska Członek
7. Patrycja Nagórska Członek

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 

utworzono: 2011-09-22 14:40 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-09-22 14:56 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-09-22 14:39
informację wytworzył 2011-09-22 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2154
repozytorium zmian
drukuj  zapisz