Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4584137

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE Nr 20/2011
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 5 września 2011 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Zbiczno Nr XXXV/199/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie: utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów na terenie Gminy Zbiczno, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
1 Sołectwa: Zbiczno, Żmijewko, Brzezinki Świetlica GOKSiR w Zbicznie
tel. (56) 49 393 70
2 Sołectwa: Pokrzydowo, Lipowiec, Czystebłota, Zastawie, Gaj-Grzmięca Remiza OSP w Pokrzydowie
tel. (56) 49 859 17
3 Sołectwa: Sumowo, Sumówko, Najmowo Świetlica GOKSiR w Sumowie
tel. (56) 49 597 14
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
4 Sołectwo: Ciche Świetlica GOKSiR w Cichem
tel. (56) 49 395 05

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu  9 października 2011 w godz. 7.00 - 21.00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Zbiczno właściwa jest Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, adres siedziby: Świetlica GOKSiR w Sumowie, 87-305 Zbiczno.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-09-05 08:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-09-05 08:44 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-09-05 08:32
informację wytworzył 2011-08-05 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 1801
repozytorium zmian
drukuj  zapisz