Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4425034

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 19/2011

OGŁOSZENIE NR 19/2011
O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA DZIERŻAWĘ NA OKRES DO 3 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzanych przetargów:

- 29 sierpnia 2011 r.
- Urząd Gminy w Zbicznie, II piętro - sala posiedzeń
- przetarg ustny nieograniczony

2. Oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i Księgi Wieczystej - patrz tabela.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - patrz tabela.

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - patrz tabela.

5. Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę nieruchomości rocznie, najwyższa cena osiągnięta w przetargu - patrz tabela.

6. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości - patrz tabela.

Lp. Miejscowość Nr KW Nr działki Liczba osób dopuszczonych
do uczestnictwa w przetargu
Liczba osób
niedopuszczonych do
uczestnictwa w przetargu
Cena
wywoławcza
(zł)
Cena
osiągnięta
w przetargu
(zł)
Imię
i nazwisko
dzierżawcy
1. Zbiczno 24443

169/18

169/20

1 0 185,00 195,00 Antoni Chiniewicz
2. Zbiczno 25546 168/2 (część) 1 0 202,00 212,00 Antoni Chiniewicz
3. Zbiczno 25546 168/2 (część) 1 0 561,00 571,00 Jacek Tułodziecki
4. Zbiczno 25039 82 1 0 229,00 239,00 Jacek Kozikowski
5. Pokrzydowo 21110 239 1 0 71,00 81,00 Roman Waruszewski
6. Sumówko 21110 125/2 1 0 1.444,00 1.464,00 Grzegorz Budzich
7. Sumówko 24598 274 2 0 448,00 1.210,00 Adam Szewczuk
8. Sumówko 24598 180 3 0 372,00 1.730,00 Grzegorz Zyra


utworzono: 2011-08-31 12:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-31 12:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-31 12:03
informację wytworzył 2011-08-30 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1723
repozytorium zmian
drukuj  zapisz