Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252656

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2008

 * Zarządzenie Nr 89/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie: regulamiu korzystania z obiektów będących w zarządzaniu dyrketorów Zespołów Szkół i ustalanie stawek za najem i dzierżawę pomieszczeń i obiektów sportowych stanowiących mienie komunalne Gminy Zbiczno.
 


* Zarządzenie Nr 88/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 grudnia 2008 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej


 * Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 listopada 2008 roku
w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Zbiczno, jednostki organizacyjne Gminy Zbiczno, fundusz celowy oraz jednostki nadzorowane.


* Zarządzenie Nr 86/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2009 rok


* Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 listopada 2008 roku
w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2008 rok.


* Zarządzenie Nr 84/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 listopada 2008 roku
w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi w sprawie ustalenia nazwy miejscowości oraz zmian nazw miejscowości


* Zarządzenie Nr 83/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 listopada 2008 roku
w sprawie: regulaminu korzystania z obiektów będących w zarządzaniu GOKSiR i ustaleniu stawek za najem i dzierżawę nieruchomości lokalowych stanowiących mienie komunalne Gminy Zbiczno.


* Zarządzenie Nr 82/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 października 2008 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej.


* Zarządzenie Nr 81/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 października 2008 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej.


* Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 października 2008 roku
w sprawie: uzupełnienia instrukcji kancelaryjnej


* Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XV/67/2007 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2008 rok.


* Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 września 2008 roku
w sprawie: powołania komisji przetargowej

utworzono: 2008-11-12 07:56 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-06-01 10:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-12 07:56
ilość odsłon podstrony: 2476
repozytorium zmian
drukuj  zapisz