Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036728

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2010

* Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 171/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 5 października 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
* Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r.
* Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
utworzono: 2011-08-30 09:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-30 09:17 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-30 09:17
ilość odsłon podstrony: 1777
repozytorium zmian
drukuj  zapisz