Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036747

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie Nr 17/2011

Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na terenie Gminy Zbiczno miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych będą tablice ogłoszeniowe w następujących miejscowościach:

1. ZBICZNO

2. POKRZYDOWO

3. CICHE

4. SUMOWO

5. SUMÓWKO

6. NAJMOWO

7. GAJ-GRZMIĘCA

8. ŻMIJEWO

9. ŻMIJEWKO

10. BRZEZINKI

11. CZYSTEBŁOTA

12. LIPOWIEC

13. ZASTAWIE

Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-08-18 11:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-19 09:25 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-18 11:48
informację wytworzył 2011-08-18 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1870
repozytorium zmian
drukuj  zapisz