Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155804

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Taryfy za wodę i ścieki obowiązujące od 01.06.2011 do 31.05.2012

TARYFY
na wodę i ścieki
obowiązujące od 01 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r.

 

Lp.

Wyszczególnienie Taryfa
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
1.

 

Grupa 1 - Woda
 

Od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r.

Cena wody (zł/m3) 2,42

Stawka opłaty abonamentowej

wod. o śr. 15 - 25 mm

wod. o śr. 32 - 40 mm

wod. o śr. 50 - 100 mm

wod. sprzężony o śr. 50 - 100 mm (zł/miesiąc)

2,65

5,80

29,82

29,82

2. Grupa 2 - Ścieki dowożone do punktu zlewnego od 01.06. 2011 r. do 31.05.2012 r. Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)  6,35
3.
 
Grupa 3 - Ścieki do kolektora
od 01.06.2011 do 31.05.2012 r.
 
Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,35
Stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc) 2,65
4. Grupa 4 - Ścieki dowożone spoza Gminy
od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,39
5.
 
Opłata przyłączeniowa do sieci wodociągowej
od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
 
Opłata przyłączenia do sieci wodociągowej za pomocą nawiertki (zł) 800,00
Opłata przyłączenia do sieci wodociągowej za pomocą trójnika (zł) 1000,00
6.
 
Opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej
od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r.
Opłata przyłączenia do sieci kanalizacyjnej za pomocą montażu studni kanalizacyjnej (zł) 1000,00

 
Opłata przyłączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej (zł) 400,00

Do wyżej wymienionych stawek dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (na dzień ustalenia taryfy dla Lp. 1 - 4 = 8%, natomiast dla Lp. 5 - 6 = 23%)

 

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
/-/ Robert Schuetz

utworzono: 2011-08-04 14:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-03-18 13:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-04 14:37
informację wytworzył 0000-00-00 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2635
repozytorium zmian
drukuj  zapisz