Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852448

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 8/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE  nr  8/2011
WÓJTA GMINY ZBICZNO z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie I ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres do trzech lat
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

Lp. Miejscowość Numer KW Nr działki Opis nieruchomości Termin zagospodarowania Cena wywoławcza - termin
wnoszenia opłat
Wadium - 10 %
ceny wywoławczej
Termin i miejsce
przetargu
1. Zbiczno 24443 169/18
169/20

Grunty rolne o łącznej powierzchni 1,45 ha klasy:
R IVa - 0,25 ha;
RiVb - 0,58 ha;
N - 0,62 ha
strfa ochronna oczyszczalni

Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat 185,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku 18,50 zł 29.08.2011 o godz. 8.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
2. Zbiczno 25546 168/2 (część) Grunty rolne o pow. 0,80 ha klasy: 
RIVa - 0,80 ha
strefa ochronna oczyszczalni
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   202,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku  
 
20,20 zł
 
  29.08.2011 o godz. 9.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
 
3. Zbiczno 25546 168/2 (część) Grunty rolne o pow. 2,88 ha klasy:
RIVa - 1,22 ha,
RIVb - 0,75 ha,
RV - 0,82 ha,
N - 0,09 ha
strefa ochronna oczyszczalni
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   561,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   56,10 zł   29.08.2011 o godz. 9.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
4. Zbiczno 25039 82 Grunty rolne o pow. 1,52 ha klasy:
RIVa-0,61 ha,
RIVb - 0,37 ha,
N - 0,54 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   229,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   22,90 zł   29.08.2011 o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
5. Pokrzydowo 21110 239 Grunty rolne o pow. 0,45 ha klasy:
Rv-0,45 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   71,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   7,10 zł   29.08.2011 o godz. 10.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
6. Sumówko 21110 125/2 Grunty rolne o pow. 7,54 ha klasy:
RIVa - 3,00 ha,
ŁIV - 2,59 ha,
ŁV - 1,47 ha,
ŁVI - 0,48 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   1444,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   144,40 zł   29.08.2011 o godz. 11.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
7. Sumówko 24598 274 Grunty rolne o pow. 2,55 ha klasy:
RIVa - 0,10 ha,
RV - 2,14 ha,
RVI - 0,31 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   448,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   44,80 zł   29.08.2011 o godz. 11.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno
8. Sumówko 24598 180 Grunty rolne o pow. 1,95 ha klasy:
RIVa - 1,18 ha,
ŁV - 0,25 ha,
ŁIV - 0,26 ha,
N - 0,26 ha
Po zawarciu umowy dzierżawy na okres do 3 lat   372,00 zł czynsz dzierżawny płatny do 30 września danego roku   37,20 zł   29.08.2011 o godz. 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Zbiczno

 Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić do dnia 24 sierpnia 2011 r. w kasie Urzędu Gminy lub na konto urzędu w BS Brodnica, nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. nr 10 - Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (56) 49 393 23, w godz. 7.15 do 15.00.
Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-07-29 08:29 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-07-29 08:51 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-07-29 08:25
informację wytworzył 2011-07-27 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 2204
repozytorium zmian
drukuj  zapisz