Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4242251

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Projekt "Razem dla Gminy Zbiczno"

 

 

 Projekt "Razem dla Gminy Zbiczno"

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" we współpracy z Gminą Zbiczno zrealizowało projekt pn. "Razem dla Gminy Zbiczno" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt skierowany został do bezrobotnych kobiet i mężczyzn, zamieszkałych na terenie Gminy Zbiczno szczególnie zaś do tych osób, które nie posiadają bogatego doświadczenia zawodowego, ani kwalifikacji koniecznych do znalezienie zatrudnienia.

Inaugurację projektu stanowiło seminarium, podczas którego wygłoszono wykłady związane z wprowadzeniem do projektu oraz zapoznano uczestników z działalnością Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", bezrobociem w Polsce - jego przyczynami, skutkami, formami przeciwdziałania bezrobociu oraz zjawiskiem bezrobocia wśród kobiet.

Projekt objął cykl szkoleń dotyczących zagadnień związanych z żywnością ekologiczną oraz warsztaty, na których przygotowywane były potrawy z produktów ekologicznych.

Zwieńczeniem projektu była impreza promocyjno - wystawiennicza, która odbyła się 14 maja br. w Amfiteatrze w Zbicznie. Uczestnicy projektu zaprezentowali żywność ekologiczną, którą wcześniej sami przygotowali, z dumą, zadowoleniem i pewnością siebie zapraszali do degustacji żywności przybyłych mieszkańców i turystów. Imprezie sprzyjała wiosenna aura, oprawa muzyczna oraz obecność dzieci i młodzieży, dla których w ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy.

Zrealizowany projekt, przyczynił się do zdobycia pewności siebie, dowartościowania i zmotywowania uczestników projektu, do działań w kierunku poprawy jakości swojego życia, a także przyczynił się do upowszechnienia żywności ekologicznej i integracji uczestników projektu.

utworzono: 2011-06-08 14:21 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-06-08 14:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-06-08 14:20
informację wytworzył 2011-06-07 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1781
repozytorium zmian
drukuj  zapisz