Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852325

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zaproszenie do złożenia oferty

                                                

 

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn „Aktywność szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Zbiczno, dnia 19.05.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

                                                                                  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w 2011 roku dla osób nieaktywnych zawodowo (w tym osób niepełnosprawnych), korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.  Informacje niezbędne do sporządzenia oferty zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę sporządzoną na załączonym druku należy złożyć do dnia 27.05.2011r. do godz. 11.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie - Urząd Gminy, Zbiczno 140.

Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Hanna Steckowska pod
nr tel. (0-56) 49 39 319.

 


Do pobrania:

* Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz - pdf)

* Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (pobierz pdf)   (pobierz doc)

* Załącznik nr 3 - Wzór umowy (pobierz pdf)   (pobierz doc)

utworzono: 2011-05-19 13:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-05-20 08:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-05-19 13:30
informację wytworzył 2011-05-19 Magdalena Ulatowska
ilość odsłon podstrony: 2077
repozytorium zmian
drukuj  zapisz