Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155750

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno


 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

28 marzec 2011r. Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń- przetarg ustny nieograniczony


2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

- Nr działki i powierzchnia: 101/4 o pow. 0,35000 ha obręb Żmijewko,

- Nr Księgi Wieczystej: 36976


3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 4

- Pan Krzysztof Hekert

- Pan Tomasz Szulc

- Pan Stanisław Kalisz

- Pan Piotr Kamiński


4. Cena wywoławcza nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

- cena wywoławcza wynosiła: 55.000,00 zł

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu : 69.000,00 zł
 


5. Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Pan Stanisław Kalisz


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-03-29 21:31 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-29 21:33 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-03-29 21:30
informację wytworzył 2011-03-28 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1894
repozytorium zmian
drukuj  zapisz