Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420543

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości            (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108)

 

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA II USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

Lp.

Numer działki i powierzchnia

Numer KW

Miejscowość

Opis nieruchomości,  przeznaczenia nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospoda-rowania nieruchomości

Cena wywoławcza

Termin i miejsce przetargu

1

82

1,52 ha

25039

Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy RIVa-0,61 ha, RIVb-0,37 ha oraz N -0,54 ha. Położona w pobliżu centrum wsi Zbiczno. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

140.100,00 zł

 

11.04.2011r.

     godz. 8.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

2.

68/3

0,49 ha

21110

Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

85.125,00 zł

(69.207,32 zł + 23% podatku  VAT)

11.04.2011r.

     godz. 8.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

3.

200/10

0,1600 ha

2509

Zbiczno

Nieruchomość gruntowa rolno- rekreacyjna, położona bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora Łąki. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana  decyzja o warunkach  na budowę hangaru na sprzęt wodno- rybacki.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

44.250,00 zł

(35.975,61 zł + 23% podatku  VAT)

11.04.2011r.

     godz. 9.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

4.

239

0,45 ha

21110

Pokrzydowo

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, grunty klasy V. Położona przy drodze gminnej, w odległości ok. 2 km od jeziora Bachotek.  Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

56.250,00 zł

 

11.04.2011r.

     godz. 9.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

5.

274

2,55  ha

24598

Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  grunty klasy: RIVa-0,10 ha, RV-2,14 ha, RVI-0,31 ha. Położona  przy drodze gminnej asfaltowej prowadzącej z Sumowa do Sumówka. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

342.750,00 zł

 

 

 

11.04.2011r.

     godz. 10.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

6.

125/2

7,69 ha

21110

Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy: RIVa-3,00 ha, Ł-4,54 ha, N-0,03 ha, pozostałe 0,12 ha, położona w pobliżu  lasu i jeziora Sumówko. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

213.750,00 zł

11.04.2011r.

     godz. 10.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

7.

195/6

0,23  ha

2093

Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana  grunty klasy: RIVa. Położona w miejscowości Sumówko, przy drodze gminnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

26.550,00 zł

 

11.04.2011r.

     godz.11.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić do dnia 07.04.2011r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku  Spółdzielczym  w Brodnicy nr  rachunku:  58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny  wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (56) 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.
Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 11.03.2011r. do 11.04.2011r.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utworzono: 2011-03-11 14:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-11 14:08 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-03-11 14:03
informację wytworzył 2011-03-11 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1960
repozytorium zmian
drukuj  zapisz