Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4162904

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno


 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

25.02. 2011r. Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń- przetarg ustny nieograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według

katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

1) Nr działki i powierzchnia: 82 o pow. 1,5200 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 25039,

2) Nr działki i powierzchnia: 68/3 o pow. 0,4900 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 21110,

3) Nr działki i powierzchnia: 200/10 o pow. 0,1600 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 2509,

4) Nr działki i powierzchnia: 239 o pow. 0,4500 ha, obręb Pokrzydowo, Nr Księgi Wieczystej: 21110,

5) Nr działki i powierzchnia: 274 o pow. 2,5500 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej: 24598,

6) Nr działki i powierzchnia: 125/2 o pow. 7,69 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej : 21110,

7) Nr działki i powierzchnia: 195/6 o pow. 0,2300 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej: 2093,

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w  przetargu: 0

4.Cena wywoławcza nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

1) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 82

wynosiła: 186.800,00 zł,

2) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 68/3

wynosiła: 113.500,00 zł,

3) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 200/10

wynosiła: 59.000,00 zł,

4) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 239

wynosiła: 75.000,00 zł,

5) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 274

wynosiła: 457.000,00 zł,

6) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 125/2

wynosiła 285.000,00zł

7) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 195/6

wynosiła: 35.400,00 zł,

5.Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2011-02-25 19:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-25 19:40 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-25 19:38
informację wytworzył 2011-02-24 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1637
repozytorium zmian
drukuj  zapisz