Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4163016

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o III ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108)

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA III USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

 

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu
1. 286/3
2,7509
21110 Pokrzydowo

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona poza zwartą zabudową. Grunty klasy RIVa-1,5709 ha, B-RIVb-0,24 ha, RV-0,72 ha, ŁIV-0,07 ha, ŁV-0,09 ha, N-0,04 ha, WŁV-0,02 ha. Dojazd do nieruchomości drogą gminną ok. 300 m od drogi asfaltowej Zbiczno- Pokrzydowo. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

210.000,00 zł

28.03.2011r.

godz.9.00 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

2.

101/4

0,3500 ha

36979 Żmijewo

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, grunty klasy RIVa-0,12 ha, B-IVa-0,23 ha. Położona przy skrzyżowaniu dróg Żmijewo- Brodnica- Karbowo. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

55.000,00 zł

28.03.2011r.

godz.9.30 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić do dnia 24.03.2011r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (56) 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.
Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 24.02.2011r. do 28.03.2011r.

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

 

 

 

utworzono: 2011-02-25 11:03 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-25 11:12 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-25 11:02
informację wytworzył 2011-02-24 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1893
repozytorium zmian
drukuj  zapisz