Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4425044

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno

 

Ogłoszenie o wyniku II przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Zbiczno


 

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

18 lutego 2011r. Urząd Gminy Zbiczno – sala posiedzeń - przetarg ustny nieograniczony.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

 1. Nr działki 286/3 o powierzchni 2,7509 ha, obręb Pokrzydowo

Nr Księgi Wieczystej: 21110,

 1. Nr działki 101/1 o powierzchni 0,3500 ha, obręb Żmijewko

Nr Księgi Wieczystej: 36979.

 1. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa
  w przetargu: 0

 2. Cena wywoławcza nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 1. cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr działki 286/3 wynosiła : 210.000,00 zł

 2. cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr działki 101/4 wynosiła : 55.000,00 zł

 1. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych.

utworzono: 2011-02-21 22:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-21 22:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-21 22:04
informację wytworzył 2011-02-18 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1667
repozytorium zmian
drukuj  zapisz