Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4422497

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie IV Sesji Rady Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na IV/2011 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 r. (środa), o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy

- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Przyjęcie Planów Pracy Komisji Rady na 2011 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011 - 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie budżetu na 2011 rok.

- opinie RIO w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2011 rok Gminy Zbiczno,

- opinie Komisji Rady Gminy,

- opinia Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia,

- dyskusja,

- głosowanie wniosków do budżetu,

- głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2011.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1805C na odcinku Zbiczno centrum.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zebrań w sprawie wyborów sołtysów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na zawarcia umów na dzierżawę działek w Pokrzydowie na czas nieokreślony z dotychczasowymi dzierżawcami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości  stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.

12. Wniosek o dokonanie zmian w regulaminie utrzymania porzadku i czystości na terenie Gminy w zakresie ustalenia częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

13. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

14. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

utworzono: 2011-02-18 12:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-18 12:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-18 12:02
informację wytworzył 2011-02-15 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 2044
repozytorium zmian
drukuj  zapisz