Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241416

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2011

 

* Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 r.
* Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno ma 2011 rok
  Załączniki do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
* Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok
  Załączniki do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.
  Załączniki do zarządzenia
 * Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025
  Załącznik do zarządzenia
* Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2012 rok
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 r.
  Załącznik nr 1 do Projektu
  Załącznik nr 2 do Projektu
  Załącznik nr 3 do Projektu
  Załącznik nr 4 do Projektu
  Załącznik nr 5 do Projektu
  Załącznik nr 6 do Projektu
  Załącznik nr 7 do Projektu
  Załącznik nr 8 do Projektu
  Załącznik nr 9 do Projektu
  Załącznik nr 10 do Projektu
  Załącznik nr 11 do Projektu
* Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 października 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
* Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 października 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.
* Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.
* Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
* Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
* Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 07 września 2011 r.  w sprawie: instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy w Zbicznie
* Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: wykazu stanowisk, których zajmowanie łączy się z dostępem do informacji niejawnych
* Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
* Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
*Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego
* Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmianiające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok
* Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Zbiczno
  załącznik: wyłącznie do wykorzystania wewnętrznego
* Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno
* Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
* Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej
* Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
*Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: likwidacji kancelarii tajnej w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz odwołania kierownika kancelarii tajnej
*Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji kwalifikacyjno-likwidacyjnej do przeglądu wyposażenia jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Zbiczno
* Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie: zmieniające Uchwałę nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok
* Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej
* Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: arkusza organizacji roku szkolnego 2011/2012.
* Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji.
* Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zbiczno za 2010 rok.
* Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
   Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
   Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
   Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
  Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 18/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.
* Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 marca 2011 r.  w sprawie: zmieniające Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.
* Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.
* Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: instrukcji kancelaryjnej oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych dla Urzędu Gminy w Zbicznie.
* Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2011 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji.
* Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
* Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski konkursowe o dofinansowanie zadań publicznych Gminy Zbiczno w roku 2011.

* Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie: ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
* Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania komisji pomiarowej
* Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.

 

utworzono: 2011-02-04 11:36 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-03-13 12:10 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-04 11:36
ilość odsłon podstrony: 2839
repozytorium zmian
drukuj  zapisz