Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436627

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2010

* Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6 i 166/7.
* Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie: oddelegowania przedstawicieli Gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
* Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę LXIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.12.2010 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr LI/227/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej 1805C na odcinku Zbiczno centrum.
* Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.12.2010 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.
* Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.12.2010 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/190/2009 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2010 rok.
* Uchwała Nr I/10/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.
 
* Uchwała Nr I/9/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr I/8/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 
* Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego stałej Komisji Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: ustalenia liczebności Komisji Stałych Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.
 
* Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.
 
* Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1.12.2010 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego przewodniczącego Rady Gminy Zbiczno.

 

utworzono: 2011-02-01 10:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-04 10:04 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-01 10:48
ilość odsłon podstrony: 2195
repozytorium zmian
drukuj  zapisz