Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855414

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 26 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ma zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2004, Nr 207, poz. 2108).

 

WÓJT GMINY OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu
1. 82
1,52 ha
25039 Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy RIVa-0,61 ha, RIVb-0,37 ha oraz N -0,54 ha. Położona w pobliżu centrum wsi Zbiczno. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

186.800,00 zł

25.02.2011r.

godz. 8.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

2. 68/3
0,49 ha
21110 Zbiczno

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

113.500,00 zł

(92.276,42 zł + 23% podatku VAT)

25.02.2011r.

godz. 8.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

3. 200/10
0,1600 ha
2509 Zbiczno Nieruchomość gruntowa rolno- rekreacyjna, położona bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora Łąki. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach na budowę hangaru na sprzęt wodno- rybacki. Po dniu zawarcia aktu notarialnego

 

59.000,00 zł

(47.967,48 zł + 23% podatku VAT)

25.02.2011r.

godz. 9.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)


 
4. 239
0,45 ha
21110 Pokrzydowo

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, grunty klasy V. Położona przy drodze gminnej, w odległości ok. 2 km od jeziora Bachotek. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

75.000,00 zł

25.02.2011r.

godz. 9.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

5. 274
2,55 ha

24598

Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy: RIVa-0,10 ha, RV-2,14 ha, RVI-0,31 ha. Położona przy drodze gminnej asfaltowej prowadzącej z Sumowa do Sumówka. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

457.000,00 zł

25.02.2011r.

godz. 10.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

6. 125/2
7,69 ha
21110 Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy: RIVa-3,00 ha, Ł-4,54 ha, N-0,03 ha, pozostałe 0,12 ha, położona w pobliżu lasu i jeziora Sumówko. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

285.000,00 zł

25.02.2011r.

godz. 10.30

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

7. 195/6
0,23 ha
2093 Sumówko

Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy: RIVa. Położona w miejscowości Sumówko, przy drodze gminnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

35.400,00 zł

25.02.2011r.

godz.11.00

Urząd Gminy w Zbicznie –sala posiedzeń (II piętro)

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić do dnia 22.02.2011r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (56) 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.
Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 26.01.2011r. do 25.02.2011r.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-01-27 13:22 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-01-27 13:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-01-27 13:22
informację wytworzył 2011-01-26 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 2073
repozytorium zmian
drukuj  zapisz