Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852564

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Budżet - 2011

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

Objaśnienia i uzadanienie do budżetu gminy Zbiczno na 2011 rok.

* załącznik nr 1 - Dochody na 2011 rok

* załącznik nr 2 - Wydatki na 2011 rok

* załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

* załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

* załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

* załącznik nr 7 - Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie

* załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

* załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

* załącznik nr 10 - Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

* załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2011 rok.

 

utworzono: 2010-12-27 14:08 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-30 03:02 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-27 14:08
ilość odsłon podstrony: 2350
repozytorium zmian
drukuj  zapisz