Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4425064

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie III sesji Rady Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno zaprasza na III/2010 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum

- przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/227/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przedbudowę drogi powiatowej nr 1805C na odcinku Zbiczno centrum.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania przedstawicieli gminy Zbiczno w skład Walnego Zebrania Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbiczno w części wsi Zbiczno, obejmującego teren działek oznaczonych numerami 166/1, 166/2, 166/3, 166/5, 166/6, 166/7.

8. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

9. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

utworzono: 2010-12-22 13:25 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-22 13:43 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-22 13:24
informację wytworzył 2010-12-23 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 2047
repozytorium zmian
drukuj  zapisz