Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4409054

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 1.Zamawiający: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87 305 Zbiczno

2.Tryb i przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „55523100-3- Usługi w zakresie posiłków szkolnych w Gminie Zbiczno”

3.Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w dniu 5 grudnia 2010 roku w siedzibie zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego : www.bip.zbiczno.ug.gov.pl  .

4.Wybrano następującą ofertę:

Usługi Gastronomiczne
Barbara Węgrzynowska
Kruszyny Szlacheckie 49

5.Cena wybranej oferty:

cena jednostkowa brutto obiadu dla ucznia i dla pozostałych osób dożywianych przez GOPS – 2,75zł(słownie: dwa złote 75/100)-zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

6.Uzasadnienie wyboru oferty: 

Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta była jedyną, która wpłynęła w niniejszym postępowaniu.

utworzono: 2010-12-15 14:40 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-15 14:43 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-15 14:40
informację wytworzył 2010-12-15 Hanna Steckowska
ilość odsłon podstrony: 1681
repozytorium zmian
drukuj  zapisz