Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144837

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA I USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości, jej przeznaczenia
i sposób zagospodarowania
Termin zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu
1. 53/14
0,0282 ha
33757 Grzmięca

Nieruchomość gruntowa zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków wraz z urządzeniami technicznymi . Grunt klasy RVI-0,0222 ha, PsVI-0,0060 ha. Dojazd z drogi publicznej Zbiczno- Pokrzydowo poprzez służebność drogową. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

4.500,00 zł

14.01.2011r.

godz. 8.00 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

2.

286/3

2.7509 ha

21110

Pokrzydowo

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona poza zwartą zabudową. Grunty klasy RIVa-1,5709 ha, B-RIVb-0,24 ha, RV-0,72 ha, ŁIV-0,07 ha, ŁV-0,09 ha, N-0,04 ha, WŁV-0,02 ha. Dojazd do nieruchomości drogą gminną ok. 300 m od drogi asfaltowej Zbiczno- Pokrzydowo. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

230.000,00 zł

14.01.2011r.

godz.8.30 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

3.

153/5

0,1600 ha

18026

Szramowo

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, grunty klasy RV. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego
 

20.800,00 zł

14.01.2011r.

godz.9.00 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

4.

101/4

0,3500 ha

36979

Żmijewo

Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana, grunty klasy RIVa-0,12 ha, B-IVa-0,23 ha. Położona przy skrzyżowaniu dróg Żmijewo- Brodnica- Karbowo. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

61.300,00 zł

14.01.2011r.

godz.9.30 Urząd Gminy w Zbicznie – sala posiedzeń (II piętro)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić do dnia 11.01.2011r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr rachunku:
58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. (56) 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 14.12.2010r. do 14.01.2011r.

 

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Rakowski

 

 


 

utworzono: 2010-12-14 19:50 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-14 20:07 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-14 19:48
informację wytworzył 2010-12-14 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1894
repozytorium zmian
drukuj  zapisz