Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855335

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie II Sesji Rady Gminy w Zbicznie

Zbiczno, dn 08.12.2010 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na II/2010 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (wtorek) 2010 r., o godz. 11.00 w sali posiedzeń urzędu gminy w Zbicznie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Ślubowanie Wójta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Zbiczno.

6. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka 

utworzono: 2010-12-08 13:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-08 13:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-08 13:40
informację wytworzył 2010-12-08 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 2277
repozytorium zmian
drukuj  zapisz