Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036035

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

6 sierpnia 2010 r. - Urząd Gminy Zbiczno - sala posiedzeń - przetarg ustny nieograniczony.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

1) Nr działki i powierzchnia: 82 o pow. 1,5200 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 25039,

2) Nr działki i powierzchnia: 68/3 o pow. 0,4900 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 21110,

3) Nr działki i powierzchnia: 200/10 o pow. 0,1600 ha, obręb Zbiczno, Nr Księgi Wieczystej: 2509

4) Nr działki i powierzchnia: 239 o pow. 0,4500 ha, obręb Pokrzydowo, Nr Księgi Wieczystej: 21110,

5) Nr działki i powierzchnia: 365/2 o pow. 0,1150 ha, obręb Pokrzydowo, Nr Księgi Wieczystej: 25261,

6) Nr działki i powierzchnia: 274 o pow. 2,5500 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej: 24598,

7) Nr działki i powierzchnia: 125/2 o pow. 7.6900 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej: 21110,

8) Nr działki i powierzchnia: 195/6 o pow. 0,2300 ha, obręb Sumówko, Nr Księgi Wieczystej: 2093,

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

4. Cena wywoławcza nieruchomości, najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

1) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 82 wynosiła: 186.800,00 zł

2) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 68/3 wynosiła: 113.500,00 zł

3) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 200/10 wynosiła: 59.000,00 zł

4) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 239 wynosiła: 75.000,00 zł

5) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 365/2 wynosiła: 22.600,00 zł

6) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 274 wynosiła: 457.000,00 zł

7) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 125/2 wynosiła: 285.000,00 zł

8) cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem działki 195/6 wynosiła: 35.400,00 zł

5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych..

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-08-09 14:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-08-09 14:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-08-09 14:29
informację wytworzył 2010-08-09 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 2259
repozytorium zmian
drukuj  zapisz