Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4145540

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o wyniku zamówienia z dnia 02 sierpnia 2010 r.

Ogłoszenie Kierownika ZUK w Zbicznie
o wyniku zamówienia z dnia 02 lipca 2010 r.
na dostawę używanego samochodu asenizacyjnego
dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego zamówienia:

02 sierpnia 2010 r., Urząd Gminy Zbiczno - sala posiedzeń

2. Przedmiot zakupu:

a) używany samochód asenizacyjny sprawny technicznie do pracy z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w zamówieniu:

1 dopuszczony

4. Wybór oferty:

Firma PIEŃKOWSKI
Dariusz Pieńkowski
18-421 Piątnica
ul. Jedwabieńska 27B

5. Cena oferty wybranej:

38.100,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 00/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

6. Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w zamówieniu. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa - oferta o najniższej cenie, spośród jednej, która wpłynęła w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 03.08.2010 r. z terminem do 10.08.2010 r.

 

Kierownik ZUK Zbiczno
/-/ Robert Schuetz

utworzono: 2010-08-03 14:42 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-08-03 14:49 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-08-03 14:42
informację wytworzył 2010-08-03 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2179
repozytorium zmian
drukuj  zapisz