Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419776

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

 

 

 

Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. , Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. Z 2004 r. Nr 207, poz.2108)

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 

 

Lp. Numer działki
i powierzchnia
Numer KW Miejscowość Opis nieruchomości Termin zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza Termin i miejsce przetargu
1 2 3 4 5 6 7  
1. 82
1,52 ha
25039 Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy RIVa - 0,61 ha, R IVb - 0,37 ha oraz N - 0,54 ha. Położona w pobliżu centrum wsi Zbiczno. Jest możliwość podłączenie do sieci elektrycznej i wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

186.800,00 zł
(154.196,72 zł + 22% podatku VAT

 

06.08.2010 r.
godz. 8.00
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)

 

2. 68/3
0,49 ha
21110 Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezbaudowana położona w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na bydynek mieszkalny.

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

113.500,00 zł
(93.032 zł + 22% podatku VAT)
 

06.08.2010 r.
godz. 8.30
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
3. 200/10
0,1600 ha
2509 Zbiczno

Nieruchomość gruntowa rolno-rekreacyjna, położona bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora Łąki. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę hangaru na sprzęt wodno-rybacki

Po dniu zawarcia aktu notarialnego 59.000,00 zł
(48.360,66 zł
  + 22% podatku VAT
06.08.2010 r.
godz. 9.00
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
4. 239
0,45 ha
21110 Zbiczno

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy V. Położona przy drodze gminnej, w odległości ok. 2 km od jeziora Bachotek. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 

Po dniu zawarcia aktu notarialnego 75.000,00 zł
(61.475,41 zł
  + 22% podatku VAT)
06.08.2010 r.
godz. 9.30
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
5. 365/2
0,1150 ha
25261 Pokrzydowo Nieruchomość gruntoa niezabudowana położona na osiedlu domków jenorodzinnych w sąsiedztwie zabudowy po byłej SKR. Jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej. Przez działkę przebiegają dwie linie energetyczne napowietrzne. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.
Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny.
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 22.600,00 zł
(18.524,59 zł 
  + 22 % podatku VAT)
06.08.2010 r.
godz. 10.00
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
6. 274
2,55 ha
24598 Sumówko Nieruchomość gruntowa niezabudowana grunty klasy: RIVa - 0,10 ha, RV - 2,14 ha, RVI - 0,31 ha.
Położona przy drodze asfaltowej prowadzącej z Sumowa do Sumówka. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 457.000,00 zł
(374.580,16 zł
  + 22 % podatku VAT)
06.08.2010 r.
godz. 10.30
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
7. 125/2
7,69 ha
21110 Sumówko Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunty klasy: RIVa - 3,00 ha, Ł - 4,54 ha, N - 0,03 ha, pozostałe 0,12 ha.
Położona w pobliżu lasu i jeziora Sumówko. Dojazd do nieruchomości drogą gminną. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 285.000,00 zł
(233.606,56 zł
  + 22 % podatku VAT)
06.08.2010 r.
godz. 11.00
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)
8. 195/6
0,23 ha
2093 Sumówko Nieruchomość gruntowa niezabudowana, grunt klasy: RIV a.
Położona w miejscowości Sumówko, przy drodze gminnej. Dla terenu działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po dniu zawarcia aktu notarialnego 35.400,00 zł
(29.016,39 zł
  +22 % podatku VAT)
06.08.2010 r.
godz. 11.30
Urząd Gminy w Zbicznie - sala posiedzeń (II piętro)

 

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w PLN należy wpłacić do dnia 04.08.2010r. w kasie Urzędu Gminy w Zbicznie lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Brodnicy nr rachunku: 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym w przypadku nie zaoferowania ceny wyższej od wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 10 - Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 056 49 393 23 w godz. 7.15 do 15.00.

 

Wójt Gminy Zbiczno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie w dniach od 07.07.2010r. do 06.08.2010 r.

utworzono: 2010-07-07 20:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-07-07 20:30 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-07-07 20:14
informację wytworzył 2010-07-07 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 3261
repozytorium zmian
drukuj  zapisz