Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4162896

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja dodatkowa dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Zbiczno, 5.07.2010r


 

GKB.341-14-6/10
 


 

Wszyscy Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ


 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Cichem w zakresie termomodernizacji i robót zewnętrznych”.


 

W odpowiedzi na zapytanie jednej z firm przygotowujących oferty do przetargu na realizację ww. zadania, na podst. art.38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno przekazuje treść zapytań co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Dotyczy korekty opublikowanego na stronie internetowej Przedmiaru robót i kosztorysu ślepego z dnia 23.06.2010r.

 

Zamawiający informuje o korekcie opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno Przedmiaru robót i kosztorysu ślepego dla ww. zadania w dziale 2 „ Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna” w poz.30 „Ułożenie nadproży prefabrykowanych L210 – korekta przedmiaru – wartość po korekcie 6,3 m ( 2,1 x 3).


z up. Wójta  
/-/ Katarzyna Kwiatkowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Budownictwa i Rolnictwa

utworzono: 2010-07-05 10:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-07-05 10:50 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-07-05 10:49
informację wytworzył 2010-07-05 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1719
repozytorium zmian
drukuj  zapisz