Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4145624

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 maja 2010 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie głosowania w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu na wniosek wyborcy

- wyborca czasowo  przebywających poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o dopisanie do spisu wyborców,

- wniosek składa się w urzędzie gminy do dnia 10 czerwca 2010 r.

- osoby wpisane do spisu wyborców - w związku z głosowaniem w dniu 20 czerwca 2010 r. - będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

- wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem może głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą.

- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 18 czerwca 2010 r.

Głosowanie wyborców niepełnosprawnych.

- wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie do głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie.
- wniosek składa się najpóźniej do dnia 15 czerwca 2010 r.

Głosowanie przez pełnomocnika.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 10 czerwca 2010 r.

utworzono: 2010-06-10 22:00 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-06-10 22:15 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-06-10 21:59
informację wytworzył 2010-05-31 Hanna Laskowska
ilość odsłon podstrony: 1809
repozytorium zmian
drukuj  zapisz